วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

มองอีสานผ่าน NBT ตอน อาชีวขอนแก่นนำร่องศูนย์AI

มองอีสานผ่าน NBT ตอน อาชีวขอนแก่นนำร่องศูนย์AI
- ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ ครูเชี่ยวชาญ หน.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดร.อาทิตย์ กลีบรัง ครูชำนาญการพิเศษ หน.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะและนักศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปรายการ มองอีสานผ่านNBT

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 55

สถิติเมื่อวานนี้ 1361

สถิติสัปดาห์นี้ 6539

สถิติเดือนนี้ 10426

ยอดเข้าชมทั้งหมด 312818

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538