วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นที่เป็นตัวแทนของสถานบันฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นที่เป็นตัวแทนของสถานบันฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับชาติ

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤษภาคม 2566 ❤️❤️❤️ผลการแข่งขัน ❤️❤️❤️
   1. นายจิราวัฒน์ ชัยกระทาง สาขาวิชาอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันในสาขาการประกอบอาหาร
   2. นายนิติชัย บ้าอุ้ย สาขาคหกรรมศาสตร์ แข่งขันการจัดดอกไม้ได้รับรางวัลชมเชย
   3. นายนัทธพงศ์ เพ็งพิทักษ์ สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลชมเชย ??

#เลือกสาขาที่ใช่_เรียนสาขาที่ชอบ_ตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝัน #มาเรียนด้วยกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น???
พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 66

สถิติเมื่อวานนี้ 1361

สถิติสัปดาห์นี้ 6550

สถิติเดือนนี้ 10437

ยอดเข้าชมทั้งหมด 312829

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538