วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น KhonKaen World Silk and Craft Festival2023 ในงานไหมขอนแก่น 2566

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น #KhonKaen World Silk and Craft Festival2023 ในงานไหมขอนแก่น 2566

ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการ KVC เดินวิ่งปั่น 2023

ผอ.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ได้แสดงความ ยินดีกับคุณอุษารัตน์ เฉียบแหลม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี 2566

ในวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี 2566 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

การทดลองประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา สถานศึกษานำร่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้รับการทดลองประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา สถานศึกษานำร่อง โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดแรงงานคุณภาพเด็กอาชีวะไทยโกอินเตอร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.ค.66 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ปวช.และปวส. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา เจ้าของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ปวช.และปวส. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ศิลปกรรม

คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมแก่นธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ มอบความเป็นศิริมงคลให้แก่ชาวศิลปกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร. กรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา  ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 442

สถิติเมื่อวานนี้ 837

สถิติสัปดาห์นี้ 2217

สถิติเดือนนี้ 4054

ยอดเข้าชมทั้งหมด 456258

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538