วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบโควต้า ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

ยกเลิก ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศยกเลิก..ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จําเป็นต้องใช้ใน ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๗๘ รายการ โดยกําหนดขายทอดตลาด ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความประสงค์จะทําการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่มี องใช้ในราชการ จํานวน ๗๘ รายการ กําหนดขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียน นักศึกษา สามารถโลดตารางเรียนได้แล้ว  โดยสามารถโหลดได้ผ่านลิงค์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 414

สถิติเมื่อวานนี้ 837

สถิติสัปดาห์นี้ 2189

สถิติเดือนนี้ 4026

ยอดเข้าชมทั้งหมด 456230

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538