วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา จํานวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ (ครู) กลุ่มวิชาสังคม

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาสังคม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสังคม ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กําหนดจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) กลุ่มวิชาสังคม

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาสังคม นั้น 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จํานวน อัตรา ในระหว่าง วันที่ ๑๘ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และทําการ สอบคัดเลือกใน วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จํานวน อัตรา และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จํานวน อัตรา ในระหว่าง วันที่ ๑๘ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 58

สถิติเมื่อวานนี้ 1361

สถิติสัปดาห์นี้ 6542

สถิติเดือนนี้ 10429

ยอดเข้าชมทั้งหมด 312821

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538