ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อโปโล กางเกงไม่มีจีบและกางเกงมีจีบ เครื่องมือ อุปกรณ์การตัดเย็บ การสร้างแบบเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ การเลือกผ้าการคำนวณและการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ